Mentenanță și administrare infrastructură IT

Oferim întreținere și administrare a serviciilor de infrastructură IT în funcție de nevoile și cerințele clienților noștri. Infrastructura IT pentru care oferim servicii de întreținere și administrare variază de la echipamente de computer desktop, sisteme server, sisteme de stocare, sisteme bazate pe cloud, middleware, echipamente de comunicații, management de rețele de comunicații și firewall, până la nivelul aplicațiilor de afaceri.

Servicii de administrare și întreținere a infrastructurii IT

Avem experți din toate domeniile IT (rețea, rutare, wireless, securitate cibernetică etc.) și experiență în întreținerea unor medii IT foarte complexe (centre de date, rețele WAN etc.).

Pentru organizațiile care nu au propria echipă de întreținere a infrastructurii IT, pentru cei care au nevoie să ofere suport tehnic echipelor lor IT în anumite domenii IT, compania noastră poate oferi servicii de întreținere, suport tehnic și consultanță prin contracte de service, cu metrici de timp de răspuns și depanare care se potrivește clienților și proceselor lor de afaceri.

Schimbările rapide de pe piață cauzate de noile tehnologii impun necesitatea unei mai mari agilități în afaceri. Companiile trebuie să fie rapide și flexibile pentru a-și pune clienții pe primul loc, rămânând în același timp profitabile. Satisfacerea asteptărilor clienților este o sarcină continuă.

Serviciile de întreținere și administrare includ

Servicii de bază

 • Întreținere regulată – întreținere generală periodică a echipamentului sau a întregului sistem pentru uz zilnic
 • Întreținere preventivă – control sistematic, detectare, corectare și prevenire a defecțiunilor inițiale, înainte ca acestea să devină reale sau defecțiunile critice pentru afaceri
 • Întreținerea intervenției – la raportarea unei întreruperi, defecțiuni sau interferențe asupra serviciului contractat de către client în perioada convenită, luăm toate acțiunile tehnice sau de altă natură necesare pentru a restabili complet funcționalitatea sistemului.
 

Servicii aditionale

 • Servicii de suport si consultanta experta la cererea clientilor pentru achizitia de echipamente IT, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii IT
 • Servicii de intermediere și reprezentare a clienților cu producătorii de echipamente IT, inclusiv asistență pentru servicii de contractare
 • Asistență în rezolvarea problemelor legate de serviciile terților, care include consultanță, analiză și contact cu terți în numele clientului
 • Asistență în elaborarea Planului de Continuitate a Afacerii
 • Respectarea monitorizării securității
 • Servicii gestionate în cloud.

Acord de nivel de serviciu - SLA

Oferim servicii de întreținere și administrare a infrastructurii IT în următoarele condiții:

 • În conformitate cu cerințele clienților, oferim diferite niveluri de disponibilitate a serviciilor, de la cele periodice la nivel anual, până la cele disponibile în orice moment, adică 24/7/365
 • Gestionarea procesului de depanare și eliminarea problemei raportate se realizează în timpul definit pentru nivelul definit de interferență în conformitate cu Acordul privind nivelul de servicii (SLA).

Oferim servicii de întreținere și administrare a infrastructurii IT în conformitate cu un proces de management al problemelor predefinit, care specifică modul de identificare, evaluare a impactului, documentare și depanare a problemelor. Prin utilizarea diverselor instrumente de management al problemelor, asigurăm o disponibilitate ridicată a infrastructurii IT și rezolvarea mai rapidă a problemelor clienților noștri. Incidentele sunt înregistrate într-un sistem de management al evenimentelor din care se pot defini rapoarte zilnice, săptămânale sau lunare.

La încheierea unui contract pentru furnizarea de întreținere și administrare a infrastructurii IT, există condiții specifice care trebuie convenite, cum ar fi:

 • Accesibilitatea/disponibilitatea serviciilor
 • Locul de livrare/prestare a serviciilor
 • Efectuarea probelor de admitere pentru serviciile prestate
 • Recepția operațională a unei părți sau a întregului sistem
 • Strategia de escaladare a problemelor
 • Măsuri de securitate pentru a proteja împotriva accesului neautorizat la informații
 • Respectarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului general privind protecția datelor GDPR
 • Respectarea politicii de securitate a clienților
 • Managementul schimbării
 • Niveluri de raportare.

Managementul continuității activității

Ne face plăcere să fim la dispoziţia clienţilor noştri atunci când creăm un plan de continuitate a afacerii.

În multe industrii, cum ar fi finanțele, sănătatea și energia, managementul planificat al continuității afacerii este o activitate obligatorie.

Infrastructura IT este o verigă cheie în managementul continuității afacerii, care urmărește să pregătească o companie pentru a păstra funcțiile de afaceri sau a relua rapid după producerea unui dezastru. Funcțiile de afaceri care sunt esențiale pentru misiunea companiei trebuie să fie îndeplinite în continuare după întreruperi, inclusiv dezastre naturale sau provocate de om, apariția unor condiții dificile de piață sau schimbări bruște în management, riscuri crescute de securitate a datelor și alte evenimente, cum ar fi atacurile cibernetice.